Aktualne informacje o I Piątku i I Sobocie znajdziemy tutaj
 

Pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele parafialnym:

1) Kto odprawia I piątki dalej je może kontynuować chociaż z pewnymi utrudnieniami.

Chcąc skorzystać ze spowiedzi trzeba wcześniej telefonicznie lub e-mailowo się umówić.

2) Ze względu na istniejącą sytuację w następujący sposób można odprawić kolejny pierwszy piątek miesiąca. 
Trzeba wzbudzić sobie akt żalu doskonałego i przyjąć komunię świętą duchową.
 
Jak wzbudzić sobie akt żalu doskonałego? znajdziemy tutaj
Jak przyjąć komunię św. duchową? znajdziemy tutaj
 
Przygotowanie dzieci do przyjęcia komunii duchowej:
 
Drugi punkt głównie dotyczy dzieci. Proszę więc pomóc dziecku wzbudzić sobie akt żalu doskonałego i uczestnicząc w nabożeństwie (transmisjaprzyjąć komunię św. duchową.
Jeśli to uczynimy można dziecku w książeczce podpisać I piątek kwietnia.
Dorośli jeśli nie chcą wychodzić z domu w tak sam sposób mogą uczestniczyć w I piątku.
 
Czym jest Komunia duchowa?
  • W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii świętej przez spożycie Ciała Pańskiego/Krwi Pańskiej można – jeśli jest się w stanie łaski uświecającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii świętej i powiedzieć o niej Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.
  • Skutkuje to przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu
    (Komunia duchowa).
  • Można to uczynić podczas słuchania czy oglądania Mszy św. w mediach.
  • Można nadać temu formę krótkiego aktu strzelistego, ale może to też być  dłuższa modlitwa, zawierająca akt żalu za grzechy, lekturę Ewangelii (np. z danego dnia). modlitwę „Ojcze nasz” i „Baranku Boży”.
  • Następnie powinien nastąpić akt duchowego zjednoczenia z Jezusem. Jego błogosławione duchowe skutki następują.
  • Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś z powodu grzechu ciężkiego nie może przystąpić do Komunii eucharystycznej, to nie może także przystąpić do Komunii duchowej.