Praca  Parafialnego  Caritas skupia się głównie na indywidualnej pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizowane są paczki żywnościowe dla rodzin i osób samotnych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Członkowie Caritas angażują się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz w Wielkanocne Dzieło Caritas. Pomagają w organizacji Niedzieli Parafialnej oraz wypoczynku dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Czynnie uczestniczą w życiu parafialnym włączając się w modlitwę, adorację oraz biorąc udział w dekanalnych dniach skupienia.

W Parafialnym Odziale CARITAS zaangażowanych charytatywnie jest 6 osób. W pracy zespołu pomaga młodzież oraz dzieci z parafii.