Oderne

Drukuj

 

80574483

 

     pw. św. Stanisława Biskupa

 

Kościół został zbudowany w 1898 r. z fundacji Magdaleny Miłkowskiej, ówczesnej właścicielki Odernego jako "wotum za spłacenie wszystkich ciężarów majątkowych". W 1943 r. dobudowano do kościoła zakrystię i przedsionek. W 2002 r. świątynia została powiększona poprzez przedłużenie nawy i dostawienie od zachodu przedsionka. Dodano też drugą wieżyczkę na sygnaturkę. Początkowo był to filialny kościół parafii w Ropie, obecnie pełni taką funkcję w parafii Uście Gorllickie.

    Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy z niewyodrębnionym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, zakończonym niewielką kwadratową zakrystią. Od frontu do nawy dostawiony jest przedsionek. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, z dwiema ośmiobocznymi wieżyczkami. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym.

    Ołtarz główny barokowy z XVIII w. w nim krucyfiks z tego samego czasu. Dwa ołtarzyki boczne nowe; w nich obraz Serca Pana Jezusa i rzeźba NMP Niepokalanie Poczętej z 1964 r. Dzwon nieustalonego odlewu z 1927 r., dar księdza Solaka z Grybowa. Sygnaturka nieustalonego pochodzenia.