WYKAZ PRAC PRZEPROWADZONYCH PRZY ZABYTKU OD 2021 ROKU

Dzięki funduszom instytucji państwowych od 2021 roku rozpoczęliśmy w Skwirtnem prace renowacyjne.

 

2021: