Skwirtne (dawna łemkowska nazwa Skvirtne)

Drukuj

skwirtne


 pw. Świętych Kosmy i Damiana    

 

Cerkiew zbudowana została w 1837 r. Była remontowana około 1900 r. oraz ostatnio w latach 90-tych XX w. Obecnie jest użytkowana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. Cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego. Drewniana o ścianach i dachach pokrytych gontem. Trójdzielna, złożona z prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą, szerszej nawy i babińca wzniesionych w konstrukcji zrębowej. Wieża o konstrukcji słupowej, obejmująca babiniec, otoczona zachatą, o pochyłych ścianach z nadwieszana izbicą i nakryta baniastym hełmem. Nad prezbiterium i nawą dachy namiotowe zwieńczone pozornymi latarniami. Wewnątrz prezbiterium, nawa i babiniec nakryte są stropami z ukośnymi odcinkami. Nadwieszany chór muzyczny o ążurowej balustradzie obiega ściany babińca i wychodzi do nawy. Polichromia ornamentalna i figuralna z około 1900r.

 

 

Na ścianach przedstawione są detale architektoniczne, na stropie nawy Trójca Święta, zaś na stropie babińca Opieka Bogurodzicy. Między prezbiterium a nawą ustawiona jest współczesna przegroda o charakterze ikonostasu. W jej dolnej części umieszczone są cztery ikony namiestne z początku XX w. Powyżej na ścianie zawieszone są współczesne obrazy apostołów oraz Chrystusa i Boga Ojca. Na ścianach nawy zawieszone są starsze ikony, pochodzące z dawnego ikonostasu z początku XIX w., są to Matka Boża z Dzieciątkiem i Chrystus Pantokrator.
W przedsionku znajduje się krzyż procesyjny, dwustronnie malowany z początku XIX w. Dzwon Włodzimierz z 1924 r.

 

 

 

Zobacz więcej zdjęć świątyni