Sakramenty

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

 

„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym".

Dzieje Apostolskie 2,4

 

 Słowo „bierzmowanie” oznacza sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. Confirmatio oznacza potwierdzenie, umocnienie, wzmocnienie, ugruntowanie, dodanie odwagi. Nazwa „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Jest to tram albo belka podtrzymująca związanie dachu. Sakrament Bierzmowania więc, podtrzymuje i umacnia naszą wiarę. Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Bierzmowanie doskonali łaskę otrzymaną w czasie chrztu świętego. Jest przedłużeniem i wypełnieniem zobowiązania płynącego z tego sakramentu. Umacnia więź z Chrystusem, podkreśla, że naszym Ojcem jest sam Bóg. Dzięki darom Ducha Świętego doznajemy pomnożenia cnót, które mają wskazać nam, jakimi wartościami należy się kierować. Umacnia on dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła. Bierzmowanie nazywamy „Sakramentem Ducha Świętego”, to Duch Święty zstępuje na nas udzielając nam swoich darów, które my poprzez nasz duchowy rozwój winniśmy wykorzystywać. Te dary powinniśmy pielęgnować, aby wzrastały i pomagały nam szczęśliwie żyć w dążeniu do wiecznej radości. „Sakrament umocnienia” – Duch Święty pomaga przezwyciężać trudności by móc szerzyć naukę Chrystusa. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, siłę i odwagę.

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego. Udziela go również cerkiew prawosławna, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom).

Do bierzmowania nawiązują w obrzędach też niektóre Kościoły protestanckie (konfirmacja), ale nie traktują one tego obrządku jako sakramentu. Kościół anglikański traktuje konfirmację jako sakrament.

Bierzmowanie w Biblii:

Dz 8, 17 - Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Dz 19,6 – A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

Sakrament Bierzmowania w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

 • Kanony od 879-896

  

Kontakt

 • Adres:
 • Uście Gorlickie 88
  38-315 Uście Gorlickie
 • Telefon:
 • 18-35-30-720 
 • Nr konta parafialnego:
 • 81 879710390030030017910003 
 • Adres e-mail:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub na podstawie prawa.